Księża pochodzący z naszej parafii:

Ks. Wiesław Szachun

Ks. Maciej Kopczyński - sercanin - pracuje we Lwowie na Ukrainie

Ks. Krzysztof Kontek - (pracuje w Simferopolu na Ukrainie)

o. Rafał Wilkowski - karmelita - obecnie w Rzymie

Ks. Adam Raczkowski

Ks. Emil Manaj

Ks. Marek Sachadel

Ks. Marcin Grzesiak

Ks. Łukasz Gron

Siostry zakonne pochodzące z parafii:


s. Elżbieta Benigna Kwapisiewicz - benedyktynka - obecnie w Chicago (USA)

s. Teresa Daria Kwapisiewicz - benedyktynka

s. Joanna Różycka - honoratka

s. Magdalena Klepka - honoratka

s. Barbara Koszelna - betanka

s. Małgorzata Semeniuk - karmelitanka

s. Zofia Dyczko - Siostra Misjonarka Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej

s. Beata Gmitrowicz - franciszkanka misjonarka Maryi