WYJEDŹ RAZEM Z NAMI

NA EUROPEJSKIE SPOTKANIE MŁODYCH!

Kolejne Europejskie Spotkanie Młodych odbędzie się w Rzymie w dniach od 28 grudnia 2012 do 2 stycznia 2013 roku. Pielgrzymi z całej Europy i spoza niej zostaną ugoszczeni w Rzymie i okolicach przez rodziny - zarówno katolickie jak i innych Kościołów - oraz przez wspólnoty zakonne. Uczestnicy spotkania przybędą jako pielgrzymi do grobów Apostołów i do katakumb, aby modlić się w wielkich bazylikach rzymskich oraz spotkać się z papieżem Benedyktem XVI.

Szczegółowe informacje dotyczące Wspólnoty Taizé oraz Europejskiego Spotkania Młodych w Rzymie dostępne są na stronie: www.taize.pl

Przy parafii Chrystusa Odkupiciela w Chełmie powstał punkt przygotowawczy do wyjazdu na tegoroczne Europejskie Spotkanie Młodych w Rzymie. W ramach przygotowań do spotkania organizowane są czuwania modlitewne w duchu Taizé, które opierają się na modlitwie poprzez śpiew, ciszę i Słowo.

Terminy czuwań podawane będą na bieżąco. Po każdym spotkaniu istnieje możliwość zapisu oraz uzyskania szczegółowych informacji dotyczących wyjazdu.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy na czuwaniach oraz do wyjazdu na spotkanie w Rzymie!

Kontakt:

Anna Kruczyńska – kruczynska.anna@gmail.com

Anna Sieduszewska – anna.sieduszewska@onet.pl 

Najbliższe czuwanie: 18.11.2012 r. ok. godz. 19:00