Jedną z wielu rzeczywistości obecnych w parafii p.w. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie są wspólnoty neokatechumenalne. Pierwsza z nich powstała po katechezach głoszonych w 1989 przez katechistów lubelskich, którzy przybyli na zaproszenie ówczesnego proboszcza ks. Stanisława Wypycha

         Obecnie w parafii istnieje 6 wspólnot. Neokatechumenat to droga prowadząca do dojrzałej wiary, przeznaczona dla osób dorosłych i młodzieży.

         Powstała ona z inicjatywy hiszpańskiego malarza artysty, Kiko Arguello w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Była odpowiedzią na Sobór Watykański II w przeświadczeniu, że Kościół musi odpowiedzieć na zmiany społeczne XX wieku, powracając do korzeni chrześcijaństwa.

W 1964 roku Francesco Arguello poszedł żyć między ubogimi w slumsach Palomeras na peryferiach Madrytu. Poznał tam Carmen Hernandez, absolwentkę chemii i teologii, która szukała swego powołania pracując z ubogimi. Dzięki liturgiście ojcu Pedro Farnesowi była ona w kontakcie z sercem odnowy liturgicznej Soboru Watykańskiego II, gdzie w centrum znalazło się misterium paschalne Jezusa Chrystusa. Żyjąc wśród ludzi cierpiących, biednych rozważali wraz z nimi Pismo święte. Tak zrodziła się wspólnota i jedność w tej społeczności i mieszkańcy slumsów Palomeras zmienili swoje dotychczasowe życie. Wkrótce arcybiskup Morcillo przeniósł doświadczenie ewangelizowania do parafii Madrytu, a później do diecezji hiszpańskich. W 1968 roku, na zaproszenie kardynała Dell’ Acqua rozpoczęto ewangelizację w Rzymie.

         W 1975 roku ojciec Alfred Cholewiński, polski jezuita głosił za zgodą swoich przełożonych wraz z katechistami włoskimi pierwsze w Polsce katechezy. Było to na terenie Lublina. Powstała wówczas wspólnota licząca około 200 osób. Dwa lata później katechezy głoszone były w Łodzi, Krakowie i Warszawie. Wyłoniło się grono katechistów polskich, którzy rozpoczęli ewangelizację w całym kraju i poza jego granicami.

         Droga Neokatechumenalna rozpoczyna się wtedy, gdy proboszcz pragnie ją zainicjować w swojej parafii. Zaprasza wówczas ekipę katechistów – księdza i osoby świeckie. Podczas niedzielnych mszy świętych zapraszają oni wiernych na cykl piętnastu katechez. Po ich zakończeniu zwykle powstaje wspólnota, która rozpoczyna drogę do dojrzałej wiary. Wspólnota spotyka się dwa razy w tygodniu: na liturgii słowa i niedzielnej Eucharystii. Słuchanie i rozważanie słowa Bożego oraz doświadczenie darmowej miłości Boga jednoczy ludzi młodych i starszych, o różnych profesjach i upodobaniach.

         Wspólnoty neokatechumenalne tworzą rodziny otwarte na życie. Rodzice czytają dzieciom Biblię, śpiewają psalmy wraz z nimi, pytają co Bóg  w tym słowie mówi do nich, modlą się wspólnie.

         Wielu ludzi młodych ze wspólnot odpowiada na wezwanie Ojca świętego i licznie pielgrzymuje na spotkania w ramach Światowych Dni Młodzieży.

W maju 2005 pięć tysięcy osób z Drogi Neokatechumenalnej z Polski, w tym ok. 50 z Chełma, wyruszyło do Amsterdamu realizując wcześniejsze wezwanie Jana Pawła II o potrzebie ewangelizacji Europy. Młodzież w trakcie kilkudniowej pielgrzymki ewangelizowała śpiewem, tańcem i żywym świadectwem swego życia na ulicach i placach miast Europy.

         We wspólnotach są również rodziny, które poruszone miłością Boga, zostawiają swoje domy, pracę i przyjaciół aby zamieszkać w różnych miejscach na świecie, gdzie Kościół atakowany jest przez sekty lub wprost niszczony. Tam próbują ponownie „zaszczepić Kościół’, dając przykład autentycznego chrześcijańskiego życia. Biskupi posyłają kapłanów, powstają nowe parafie, a stare zaczynają się odnawiać. Obecnie ok. 300 rodzin z drogi neokatechumenalnej zamieszkało wśród najbiedniejszych w 105 diecezjach na wszystkich kontynentach. Rodziny te odczuwały potrzebę obecności księży, którzy byliby gotowi towarzyszyć im w misji. Stąd zrodziła się idea utworzenia misyjnych seminariów diecezjalnych, którymi kierują biskupi. Specyfika ich polega na tym, ze klerycy rekrutują się ze wspólnot z różnych krajów a prezbiterzy mogą być posłani przez miejscowego biskupa na cały świat.

W warszawskim seminarium Redemptoris Mater aktualnie przygotowuje się 64 seminarzystów z 123 krajów.

          Na świecie  istnieje 15 tys. wspólnot neokatechumenalnych w 4,5 tys. parafii należących do 850 diecezji. W każdej wspólnocie jest 30 – 40 braci. W Polsce istnieje ok. 800 wspólnot w 350 parafiach, rozproszonych na terenie 35 diecezji.

Każdego roku w naszej parafii obywają się katechezy dla dorosłych i młodzieży na które zaproszeni są wszyscy pragnący doświadczyć bliskości i miłości Boga oraz poszukujący głębszego sensu życia.

27-30.05.2011 r.

Wyjazd młodzieży z naszego miasta do Dusseldorf

Wyjazd do Niemiec na spotkanie młodzieży z Europy w Dusseldorf

     W dniach 27-30.05.2011 r. z naszego miasta odbył się wyjazd do Niemiec na spotkanie młodzieży z Europy w Dusseldorf.
     Cel tego wyjazdu był co najmniej podwójny. Pierwszym było zapraszanie mieszkańców Niemiec do Madrytu na dni młodzieży świata poprzez ewangelizację na ulicach różnych miast i miasteczek (nasza grupa w liczbie 45 osób odwiedziła miejscowość Spelle). Drugim celem było spotkanie ogólne w Dusseldorf dla wszystkich grup na stadionie (wszystkich przybyłych obliczono na ok. 30 tys), by wspólnie się modlić, świętować poprzez wspólne śpiewy i taniec oraz wysłuchać katechezy założyciela Drogi Neokatechumenalnej - Kiko Arguello, którego pp. Benedykt XVI poprosił o zaaranżowanie oprawy Dni Młodzieży Świata w Madrycie. Innych celów nie trzeba raczej nadmieniać, ale wystarczy wspomnieć, iż wyjazd był formą wzrastania duchowego w Panu, poprzez modlitwy, śpiewy, otwierania Słowa Bożego dla siebie. Jednym z wielu owoców, było odkrycie powołania do kapłaństwa przez uczestnika naszej grupy.
     Z całej grupy ok 30 - sto tysięcznej chłopców powołanych do kapłaństwa było ok 750 oraz podobna liczba dziewczyn powołanych do życia w czystości. Najkrócej spotkanie w Dusseldorfie można określić mianem: "Żywe Słowo Pana, zrodziło prawdziwe i żywe pragnienia w sercach wielu tysięcy młodych ludzi". Na koniec usłyszeliśmy słowa: "Do zobaczenia w Madrycie!". Mamy nadzieje, że te słowa, choć czysto ludzkie znajdą wypełnienie w niedalekiej przyszłości. 

Ks. Tomasz Milo  

 

Zdjęcia z konwiwencji założeniowej po katechezach w naszej parafii, która odbyła się 1-3.04.2011