Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

 

„Zasadniczym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.”

(Statut KSM, par. 13) 

 

Opiekun: Ks. Tomasz Milo 

     KSM zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”.

     KSM zostało powołane podczas krajowego zjazdu Akcji Katolickiej w Krakowie w dniu 5 lutego 1934, która postanowiono ujednolicić jednostki wchodzące w jej skład. Decyzją Prezydium Zjazdu powołano na wzór włoski m.in. dwie organizacje młodzieżowe: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej (KSMM) i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej (KSMŻ), oba z siedzibą w Poznaniu. Obie organizacje prowadząc działalność religijną, kulturalno-oświatową, charytatywną i społeczno-patriotyczną pod hasłem "Budujmy Polskę Chrystusową" szybko przyciągnęły w latach trzydziestych rzesze nowych członków. Tuż przed wybuchem II wojny światowej obie organizacje liczyły ich łącznie ponad 250 tysięcy.

     Po zakończeniu II wojny światowej komunistyczne władze PRL odmówiły ponownej rejestracji KSMM poza terenem archidiecezji poznańskiej i krakowskiej oraz KSMŻ na terenie całego kraju. Ostatecznie 7 lutego 1953 zdelegalizowano również KSMM a członków organizacji działających w podziemiu represjonowano. Najdotkliwsze represje dotknęły członków KSMM - Michała Kowalika i Edwarda Chachlicę, których w procesie Kurii Krakowskiej skazano 27 stycznia 1953 na karę śmierci. Wyroki te zamieniono później na dożywocie a skazani opuścili więzienie na mocy amnestii w roku 1956.

     Pomimo delegalizacji organizacje kontynuowały swoją podziemną działalność. Spotkania członków organizacji prowadził m.in. ks. kard. Karol Wojtyła - wcześniejszy asystent KSMM w Niegowici, a następnie w parafii św. Floriana w Krakowie. Reaktywacji związków dokonała 10 października 1990 Konferencja Episkopatu Polski wydając dekret powołujący do życia KSM jako organizację ogólnopolską i nadając jej osobowość prawną kościelną. 12 lutego 1993 dokonano rejestracji stowarzyszenia KSM nadając mu również osobowość prawną cywilną. 8 października 2005 na Jasnej Górze odbyło się spotkanie oddziałów KSM z całej Polski z okazji 15-lecia reaktywowania stowarzyszenia.  W Polsce KSM istnieje w 41 diecezjach. Gromadzi 30 tys. młodych w ok. 2 tys. oddziałów i kół.

 

Hymn Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Hej do apelu stańmy wraz
Budować Polskę nową!
Ojczyzna wolna wzywa nas
Do pracy ręką głową
Nie wydrze nam jej żaden wróg
Tak nam dopomóż Bóg! (bis)

Młodzieży Polskę nową twórz
Potężną Bogu miłą
Gdy z nami Bóg przeciw nam któż
On jest najwyższą siłą
Zwyciężym znój i stromość dróg
Tak nam dopomóż Bóg! (bis)

Sztandarem naszym będzie Krzyż
Co ojców wiódł do chwały
I nas powiedzie także wzwyż
Gdzie buja orzeł biały
Ojczyźnie spłacim święty dług
Tak nam dopomóż Bóg! (bis)
 

 

25 czerwca 2011 r.

Wyjazd ewangelizacyjny nad J. Białe

W piątek pomimo przeszkód atmosferyczno - technicznych, udaliśmy się pod Włodawę nad Jezioro Białe w celu ewangelizacyjnym.
Pomysłodawca: p. Dariusz Jabłoński, zaprosił do wykonania pomysłu: Kolę (Mirosław Kolczyk), który ewangelizował rymem w stylu hip hop oraz opowiadał o świadectwie swojego życia i Endiego - chełmskiego bitboxera. Endi tworzył podkład bitowy (muzyczny), do którego Kola tworzył spontanicznie tekst rymowany (przekaz). Elementem zainteresowania były pokazy akrobatyczne na macie zapaśniczej. Pod koniec zabraliśmy przenośny sprzęt pielgrzymkowy i spacerując po ulicy i plaży Kola i Endi chwalili Pana za cudowną miłość do nas.

Ks. Tomasz Milo

23 czerwca 2011 r.

Wyjazd na koncert Chwały w Boże Ciało do Lublina

15 października 2010 r.

Czuwanie Taize - "Szukamy Bożej obecności... razem"

Galeria

     Po dniach kiedy mogliśmy uczcić osobę Jana Pawła II pragniemy "nie zatrzymywać się". W ramach "coś dla ducha, coś dla ciała" obejrzeliśmy wspólnie film "Ogród Luizy". Kolejną inicjatywą jaką podejmiemy, będzie nawiedzenie 30.10.2010 (sobota) grobów na cmentarzu przy ul. Lwowskiej, by uporządkować i pomodlić się nad grobami osób, których swoim stanem będą wskazywać, że "nikt w te święta ich nie odwiedzi.

 

     Przed nami Dzień Papieski, dlatego rozpoczęliśmy przygotowania do zorganizowania dwóch czuwań. Pierwsze w duchu Taize planujemy na 15 października (piątek) o godz. 19:30 dla młodzieży, natomiast 16 października planujemy czuwanie dla wszystkich z pomocą chóru parafialnego. Mamy nadzieję, że nie tylko uda nam się zrealizować zamierzenia, ale nade wszystko pozyskać nowych członków KSM-u, dlatego jeśli ktoś z Was się jeszcze waha - serdecznie zapraszamy! :).