Księża pracujący w parafii

Proboszcz

Ks. Kanonik Grzegorz Szymański od 1994 r.

Ks. Andrzej Boryc od 2009 r.

Ks. Marcin Rola od 2012 r.

Ks. Paweł Jakubczak od 2012 r.

Ks. Marcin Jasiński od 2016 r.

Księża dawniej pracujący w parafii

Śp. ks. Stanisław Wypych - pierwszy proboszcz parafii p.w. Chrystusa Odkupiciela (1983 – 1994)

ks. Andrzej Kuś (1983 – 1988)

ks. Władysław Trubicki (1983 – 1989)

ks. Zbigniew Szumiło (1987 – 1993)

ks. Marek Hawrylak (1985 – 1990)

ks. Jan Luchowski

ks. Zbigniew Kulik

ks. Józef Perehubka

ks. Zbigniew Lenart

ks. Andrzej Walencik

ks. Wojciech Brodowski (1992 – 2000)

ks. Kazimierz Zaręba (1992 – 1994)

ks. Józef Stachera (1992 – 1993)

ks. Jerzy Piech (1993 – 1995)

ks. Robert Muszyński (1993 – 1995)

ks. Mirosław Romański (1994 – 1998)

ks. Tomasz Bielecki (1995 – 1997)

ks. Piotr Wiącek (1995 – 1997)

ks. Adam Sobieszek (1997 – 1998)

ks. Marek Urban (1997 – 1998)

ks. Józef Piróg (1997 – 2000)

ks. Piotr Patyk (1998 – 2001)

ks. Dariusz Kowalski (1998 – 2003)

ks. Radosław Matraszek (1998 – 2005)

ks. Piotr Taracha (2000 – 2007)

ks. Mirosław Łysko (2000 – 2002)

ks. Piotr Mendel (2003 – 2006)

ks. Artur Sura (2002 - 2009)

ks. Marcin Wyszyński (2005 - 2009)

ks. Dariusz Stankiewicz (2007 - 2009)

ks. Krzysztof Szymański (2001 - 2012)

ks. Tomasz Milo (2009 - 2012)

ks. Krzysztof Ciżmiński (2011 - 2014)

ks. Paweł Janczak (2006 - 2016)

Śp. ks. Stanisław Szozda  (2014 - 21.07.2016)