Kancelaria parafialna

czynna

od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 900  i 1500 – 1645  

w soboty od 800 – 900

niedziele i święta nieczynna

W związku z reorganizacją prac w kancelarii parafialnej uległ zmianie numer telefonu kontaktowego, który czynny jest tylko w godzinach pracy kancelarii od poniedziałku do piątku od 8.00 do 9.00 i od 15.00 do 16.45. W soboty tylko w godzinach 8.00-9.00 Nowy numer 518 980 671 

Ulice należące do parafii:

Droga Męczenników 4, 6, 8, 10; Grota Roweckiego 2-8; Lwowska strona nieparzysta; 3 Maja 4 - 14; Małachowskiego; Ks. M. Mrozka; Nowy Świat 5,7,10; Połaniecka 1-25; I Armii WP 13-39; Powstańców Warszawy 1, 3, 5; Wiercieńskiego 5, 7 i domy prywatne; Wolności 2-41; Wojsławicka (numery parzyste).

Miejscowości należące do parafii:

Krzywice i Kolonia Krzywice
Pokrówka ulice: ul. Bazylany str. prawa, ul. Jarzębinowa, ul. Majowa, ul. Gminna str. lewa, ul. Zielona, ul. Wiosenna, ul. Majdańska

Dyżury księży

Poniedziałek- ks. Paweł Jakubczak

Wtorek - ks. Marcin Jasiński

Środa - ks. Marcin Rola

Czwartek - ks. Paweł Jakubczak

Piątek- ks. Andrzej Boryc

Sobota (8.00-9.00) - rotacyjnie

Biblioteka parafialna

czynna w każdą niedzielę w godz. 11.00 - 13.00

Wejście do biblioteki znajduje się w tym samym miejscu jak wejście do kancelarii. Posiadamy ponad tysiąc pozycji książkowych o tematyce religijnej,  o Ojcu Pio, mamy także  lektury szkolne, książki z zakresu psychologii, historii i in. Katalog znajduje się na korytarzu.

Konferencje

dla narzeczonych

Konferencje przedmałzenskie rozpoczną się od 5 lutego 2017 r.

 

Sakrament Małżeństwa

PRZYGOTOWANIE

w parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie

6 MIESIĘCY przed planowanym ślubem należy:

Zgłosić się do kancelarii parafialnej i zarezerwować konkretny dzień i godzinę uroczystości,

Pobrać indeksy z kancelarii i rozpocząć udział w konferencjach dla narzeczonych i spotkaniach z doradcą życia rodzinnego.

 

3 MIESIĄCE przed ślubem narzeczeni zobowiązani są:

Zgłosić się osobiście do kancelarii parafialnej i spisać protokół przedślubny.

Wymagane są następujące dokumenty:

-         dowody osobiste,

-         metryki chrztu nie starsze niż 6 miesięcy, (pełny odpis z adnotacją o bierzmowaniu)

-         świadectwa katechizacji z ostatniej klasy szkoły średniej.

/wtedy rozpocznie się wygłaszanie zapowiedzi/

Przystąpić do Sakramentu Pokuty i uzyskać podpis spowiednika na indeksie nauk przedmałżeńskich.

W TYGODNIU BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYM UROCZYSTOŚĆ ŚLUBNĄ

narzeczeni powinni:

Przystąpić do Sakramentu Pokuty i uzyskać podpis spowiednika na indeksie nauk przedmałżeńskich.

Zgłosić się osobiście ze świadkami do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ślubu.

Wymagane wówczas dokumenty:

-         wypełnione indeksy nauk przedmałżeńskich,

-         świadectwo wygłoszonych zapowiedzi (jeśli były zlecone do wygłoszenia poza tutejszą parafią)

-         zaświadczenia z USC ( ślub konkordatowy) lub świadectwo ślubu cywilnego.

-         dowody osobiste świadków.

SAKRAMENT

CHRZTU ŚWIĘTEGO

 

Sakrament chrztu św. udzielany jest w każdą

PIERWSZĄ  i  TRZECIĄ

niedzielę miesiąca podczas mszy św. o godz. 1000

 

KANCELARIA

 

Około jednego tygodnia przed planowanym chrztem dziecka rodzice zgłaszają się do kancelarii i przynoszą następujące dokumenty:

-  skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,

-  dowody osobiste,

- informacje o danych personalnych rodziców chrzestnych.

 

Wymagania stawiane rodzicom chrzestnym:

-         przyjęty sakrament bierzmowania,

-         prowadzenie życia prawdziwie chrześcijańskiego,

-         przystąpienie do sakramentu pokuty,

-         (w przypadku osób z poza tutejszej parafii wymagane jest odpowiednie zaświadczenie wystawione przez parafię, do której aktualnie dana osoba przynależy).

Msza św. gregoriańska (gregorianka)

        Wierni chrześcijanie cenią sobie odprawianie za zmarłych Mszy św. gregoriańskich. Skąd takie zaufanie do tych Mszy św. i jaka jest nauka Kościoła w tej sprawie ?
        Od św. Grzegorza Wielkiego (540 - 604), papieża i doktora Kościoła, pochodzi zwyczaj w Kościele Rzymskim odprawiania za zmarłych 30 Mszy św., zwanych gregoriańskimi. Kiedy papież ten był jeszcze opatem benedyktynów w Rzymie, zmarł pewien zakonnik, przy którym znaleziono pieniądze. W owych czasach uważane to było za wielkie przestępstwo w zakonie. Św. Grzegorz dla przestrogi innych nakazał ciało zmarłego pogrzebać poza klasztorem, w miejscu nie poświęconym. Pełen jednak troski o duszę zmarłego zakonnika nakazał odprawić 30 Mszy św., dzień po dniu. Kiedy odprawiała się ostatnia z nich, zmarły zakonnik miał się ukazać opatowi i podziękować mu za odprawione Msze św., oświadczając, że te Eucharystie skróciły mu znacznie czas czyśćca. Odtąd panuje przekonanie, że po odprawieniu 30 Mszy św. Pan Bóg w miłosierdziu swoim wybawi duszę, za którą modlono się podczas nich i wprowadzi ją do nieba.
        Mszą św. Gregoriańska to 30 Mszy św. odprawianych za zmarłego przez 30 kolejnych dni. Dla odprawiającego kapłana jest to pewna uciążliwość, bo poza nieprzewidzianymi przeszkodami, nie może przerwać ich odprawiania. Powszechnie Msze św. gregoriańskie odprawiane są za jednego zmarłego.

Sakrament chorych

        Sprawując duszpasterstwo chorych, Kościół służy samemu Chrystusowi w cierpiących członkach Mistycznego Ciała. Spełnia on polecenia Pana Jezusa, by troszczyć się o chorych i naśladuje Jego przykład. Jezus bowiem "przeszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich". Troskę tę okazuje Kościół nie tylko odwiedzając chorych, lecz także podnosząc ich na duchu przez sakrament namaszczenia i pokrzepiając sakramentem Eucharystii. Czyni to w czasie trwania choroby oraz wtedy, gdy chorzy znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci. Sakramentu namaszczenia chorych udziela się chorym, namaszczając ich na czole i dłoniach poświęconym olejem wymawiając następujące słowa:
        "PRZEZ TO ŚWIĘTE NAMASZCZENIE NIECH PAN W SWOIM NIESKOŃCZONYM MIŁOSIERDZIU WSPOMOŻE CIEBIE ŁASKĄ DUCHA ŚWIĘTEGO. PAN, KTÓRY CI ODPUSZCZA GRZECHY, NIECH CIĘ WYBAWI I ŁASKAWIE PODŹWIGNIE".

        Sakramentu pokuty i Eucharystii (jeśli jest taka potrzeba - namaszczenia chorych) udzielamy chorym po uprzednim zgłoszeniu w kancelarii. W sytuacjach nagłych sakramentu namaszczenia udzielamy w każdej chwili.

 

Pogrzeb katolicki