Chór "Kantata"

KANTATA jest chórem mieszanym działającym przy Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie. Chór powstał 26 marca 2006 roku. Inicjatorami powstania zespołu chóralnego oraz dyrygentami są Teresa i Jerzy Dadas – muzycy pedagodzy.

Obecnie chór liczy ok. 40 osób. Chórzyści to ludzie pracujący w różnych zawodach. Są wśród nich studenci, nauczyciele, muzycy, urzędnicy i przedsiębiorcy.

KANTATA pomimo krótkiego stażu może poszczycić się bogatym repertuarem, w którym odnaleźć można utwory należące do wielu rodzajów, nurtów, kierunków i stylów muzyki sakralnej i świeckiej różnych kompozytorów polskich i zagranicznych.

Chór uświetnia swoimi występami liturgie mszy świętych we własnej parafii oraz innych. Występował również na uroczystościach państwowych i branżowych w Chełmie i innych miastach. Od 2006 r. uczestniczy w przeglądzie chórów chełmskich organizowanym z okazji obchodów dnia św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej, chórów i organistów.

       Wszystkich chórzystów łączy pasja wspólnego śpiewu.

 

Pisali o nas

Nagrody i wyróżnienia

 

 

SKŁAD CHÓRU KANTATA

(stan na dzień 11.11.2011 r.)

DYRYGENCI

Teresa Dadas i Jerzy Dadas

SOPRANY

Bielówka Maria, Czupryńska Janina, Jasielska Teresa, Kudła Janina, Małek Henryka, Małkiewicz Marianna, Klimiuk Zuzanna, Morlewska Zdzisława, Mirzwa Helena, Pracownik Joanna -gościnnie, Szaja Danuta, Szwed Bożena

ALTY

Biernacka Jadwiga, Chłopaś Izabela, Dadas Ewa -gościnnie, Grel Alina, Kudelska Jolanta, Kołtun Izabela, Litwin Renata, Łopuszyńska Julia, Zygmunt Ewaldyna

TENORY

Grel Władysław, Klimik Józef, Smalej Franciszek, Wójcik Stanisław, Łopuszyński Krzysztof - gościnnie

BASY

Dadas Jerzy, Dadas Paweł- gościnnie, Łopuszyński Karol -gościnnie

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć chóru

04 maja 2014 - niedziela -św. Floriana - patrona strażaków    

     Do Kalwarii od wczesnych godzin rannych przybywają strażacy na swoją regionalna pielgrzymkę. Podczas porannej mszy "Kantata" wzbogaca swym śpiewem liturgię mszy świętej. Zostawiając swe prośby i podziękowania dla najświętszej Panienki Kalwaryjskiej złożywszy również podziękowania za gościnne przyjęcie w domu Pielgrzyma jedziemy dalej do Polańczyka. Na krótko zatrzymujemy się w Arłamowie, gdzie w stanie wojennym internowano Lecha Wałęsę. Statkiem pasażerskim płyniemy wokół zielonych wzgórz nad Jeziorem Solińskim. W Przemyślu jemy przepyszny obiad i po krótkim odpoczynku udajemy się  do Bolestraszyc. Z przewodnikiem zwiedzamy arboretum, a w nim drzewa i krzewy  z różnych stron świata, dwór i pracownię najwybitniejszego malarza polskiego romantyzmu Piotra Michałowskiego, który w latach 40-tych XIX wieku prowadził majątek ziemski i malował słynne portrety chłopów, dzieci i obrazy koni. Podziwiamy ruiny fortu San Ride-au - twierdzy  z okresu I wojny światowej. Pełni wrażeń wracamy do Chełma dziękując śpiewem i modlitwą Bogu i organizatorom za tak wielkie przeżycia estetyczne i duchowe.                                                       

Władysław Grel

Kantata na Podkarpaciu 3-4.05. 2014  

"Świat jest księgą a człowiek, który nie podróżuje czyta tylko jedną stronę." św. Augustyn  

      Krasiczyn - to pierwszy przystanek chórzystów na trasie podroży po Podkarpaciu. Wspaniała rezonansowo-manierystyczna rezydencja Krasickich z XVI-XVII w. przyciąga rzesze turystów. Z dziedzińca zamkowego podziwiamy przepiękną basztę oraz rewelacyjne sgraffita na murach i basztach. Spacer alejami pomnikowych drzew kończy nasz pobyt w Kraśniczynie. Drogą przez Birczę dojeżdżamy do Kalwarii Pacławskiej. Jesteśmy gościnnie przyjęci w Domu Pielgrzyma. Korzystamy z posiłków i noclegu. Ulewny deszcz udaremnia planowaną pielgrzymkę drogą krzyżową po dróżkach kalwaryjskich. Wybieramy kaplicę w Domu Pielgrzyma. Drogę krzyżową z rozważeniami o Męce Pańskiej poprowadził chórzysta Krzysztof Łopuszyński - wieloletni ministrant naszej parafii.Było to wielkie przeżycie duchowe uczestników naszej wycieczki. Po południu pogoda polepszyła się i mogliśmy odwiedzić kilka kapliczek na dróżkach kalwaryjskich. Wieczorem w Kościele Znalezienia Krzyża Świętego poznaliśmy historię znanego sanktuarium. Po Apelu Jasnogórskim udajemy się do Domu Pielgrzyma an odpoczynek.  

Galeria

Maj 2013

       Na trasie majowej wycieczki chóru Kantata znalazł się Lubartów.Tam w pięknym barokowym Kościele pw. św. Anny uczestniczymy w porannej mszy św. celebrowanej przez ks. Marcina Grzesiaka. Kantata śpiewa po łacinie stałe części mszy. Wystrój wnętrza kościoła, wspaniała akustyka,harmonia głosów robi miłe wrażenie na wiernych. Na zakończenie mszy Kantata śpiewa Santa Maryja. Brawa, owacje na stojąco są podziękowaniem za występ chórzystów.
       Dalszym etapem wycieczki jest Kozłówka-najcenniejsza i najlepiej zachowana siedziba arystokratyczna w kraju. Pałac wybudowany z fundacji Michała Bielińskiego w I poł. XVIII w.jako letnia rezydencja, po przebudowie kolejnego właściciela Konstantego Zamoyskiego w stylu neobaroku i wyposażona w stylu II Cesarstwa na przełomie XIX/XX w. , stała się najwspanialszą siedzibą rodową w Polsce. Zwiedzamy pełni zachwytu kaplicę zbudowaną na wzór kaplicy w Wersalu, powozownię, wnętrza pałacu, galerię sztuki socrealizmu oraz ogrody w stylu włoskim i angielskim. Na terenie zespołu pałacowo-parkowego w jadłodajni serdecznie przyjmowani przez obsługę jemy pyszny obiad. W godzinach popołudniowych opuszczamy Kozłówkę, w planach mamy jeszcze Łańcuchów.Wyboistą drogą z Łęcznej docieramy przed bramę i wysoki parkan dworu w stylu podhalańskim. Niestety, obecni właściciele dworu są nieobecni. Podziwiamy więc przez szybę autokaru wspaniały dwór wg projektu Stanisława Witkiewicza, wybudowany w latach 1903-1904. dla Marii Wołk-Łaniewskiej właścicielki Łańcuchowa i jej męża Jana Steckiego, historyka, publicysty, ministra i senatora II Rzeczpospolitej. Po krótkim pobycie w Dorohuczy na gorącej herbatce wracamy do Chełma.
 
Władysław Grel

Sandomierz, 12 maja 2013
        
Do Sandomierza, pełnego uroku przeszłości udała się chełmska Kantata. W godzinach porannych zwiedzamy z przewodnikiem Starówkę Sandomierską z jej licznymi zabytkami w różnych stylach. Podziwiamy: zamek, rynek z Ratuszem, Katedrę, tzw. Dom Długosza, Collegium Gostomianum,staromiejskie kamieniczki. W samo południe uczestniczymy we mszy świętej w Kościele pw. św. Jakuba. Na sam widok tej świątyni dusza nasza doznaje jakiegoś nieokreślonego wzruszenia przejmującego aż do głębi całą naszą istotę. Tak pięknie pisał o Kościele pw. św. Jakuba wybitny znawca dziejów Sandomierza ks. Melchior Buliński w XIX w. Kościół jest najlepszym przykładem wczesnego budownictwa dominikańskiego w Europie. Budowla jest z pogranicza stylów romańskiego i gotyckiego. Fundatorem Kościoła i Klasztoru o.o Dominikanów w XIII w, był bkp Iwo Odrowąż. Jednym z pierwszych zakonników w tym klasztorze był dominikanin późniejszy św. Jacek. Trójnawowa bazylika z długim chórem( prezbiterium) dla zakonników, proste surowe wnętrza Kościoła oraz północny ceramiczny portal z plecionkowym ornamentem przyciągają liczne rzesze wiernych i turystów. W tej niezwykłej scenerii południowej mszy świętej wystąpiła chełmska Kantata. Pieśń Cześć Maryi na wejście w wykonaniu chórzystów spotęgowana świetną akustyką tego średniowiecznego kościoła zrobiła miłe wrażenie na wiernych. Podczas mszy świętej Kantata śpiewała po łacinie stałe części mszy św. Po zakończeniu mszy chórzyści dali krótki koncert pieśni maryjnych. Występ nagrodzono gromkimi brawami. Po południu Kantata udała się do Baranowa Sandomierskiego do zamku Leszczyńskich- perły architektury manierystycznej. Po zwiedzeniu parku i okazałej rezydencji chórzyści zjedli obiad w zamkowych salach biesiadnych. Jeszcze wieczorny rejs po Wiśle k/ Sandomierza i powrót do Chełma.

Władysław Grel

Na przestrzeni wieków wszystkich Polaków bez względu na pochodzenie i wykształcenie łączyła zawsze kolęda.Nasza polska kolęda , to nie tylko modlitwa czy pieśń, to również opowiadanie pasterzy , ich rozmowy o narodzeniu Chrystusa. Stała się więc kolęda naszą ukochaną narodową pieśnią.Śpiewała i śpiewa ją cała Polska.To nasz piękny narodowy zwyczaj bożonarodzeniowy.Również w bogatym repertuarze chóru Kantata znajdują się kolędy i pastorałki, wśród nich " Przybieżeli do Betlejem" z 1631 r. , czy zapomniana już " Gore gwiazda Jezusowi", " Na Judei błoniach " i wiele innych.
Na Pasterkę 2012 r. chełmska Kantata została zaproszona do Rejowca. Tam na chórze muzycznym śpiewała stałe części mszy św. po łacinie , kolędy i pastorałki.Pasterka w Rejowcu była transmitowana przez Radio Lublin. 6 stycznia 2013 r.w Święto Objawienia Pańskiego podczas mszy św. w Kościele pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie chór śpiewał nowe opracowania kolęd, m.in. "Cicho śpi Jezus mój", "Z narodzenia Pana", " Gore gwiazda Jezusowi".Chór śpiewał podczas mszy św. a po jej zakończeniu dla licznie zgromadzonych słuchaczy dał ciekawy koncert kolęd i pastorałek, nagrodzony rzęsistymi brawami. Chórzyści wystąpili w nowych strojach galowych. !3 stycznia 2013 r. o godzinie 18.00 w kościele pw. Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie liturgię mszy św. również ubogacił Chór Kantata. Śpiew brzmiał dostojnie wzbogacony świetną akustyką wspaniałego barokowego wystroju świątyni.20 stycznia 2013 r. z koncertem kolęd i pastorałek ponownie zostali zaproszeni chórzyści z Kantaty do Rejowca do kościoła pw. św. Jozefata. Po zakończeniu koncertów kolęd i pastorałek chórzyści Kantaty przygotowywać się będą do koncertów w miesiącach wiosennych i letnich. Otrzymali zaproszenia do występów w Sandomierzu, Lubartowie, Rejowcu, Kodniu i dwóch koncertów na Ukrainie (również we Lwowie) . Liczne zaproszenia świadczą o tym, że Kantata podnosi na coraz to wyższy poziom kunszt wykonawstwa utworów z bogatego już repertuaru. Jest to zasługa całego zespołu oraz bezinteresownego zaangażowania kierownictwa chóru pp. Teresy i Jerzego Dadas.

Władysław Grel

Kościoł pw. Rozesłania Świętych Apostołów 22.11.2012 - Chełm

Po wieczornej mszy celebrowanej ku czci Św. Cecylii - patronki chórów i organistów odbył się koncert galowy. Śpiewały parafialne schole i chóry chełmskie oraz gościnnie Chór Ziemi Zamojskiej "Contra". Na zakończenie uroczystości wystąpili wszyscy uczestnicy galowego koncertu by wspólnie zaśpiewać "Hymn ku czci św. Cecylii", " Barkę" i " Abbę". Były dyplomy, listy gratulacyjne i okolicznościowe oraz statuetki ufundowane przez władze miasta.      

Władysław Grel

Chełm - IX Triduum Cecyliańske - Kościół pw. Miłosierdzia Bożego - 20.11.2012

Na uroczystej mszy świętej odpustowej zgromadziło się wielu wiernych i liczne grono księży.Chór Kantata w ramach Dni Cecyliańskich śpiewem wzbogacił mszę świętą. Duże wrażenie na zebranych zrobiło wykonanie pieśni " O Ty coś świata gwiazdą zaranną" i " Santa Maria". Występ chórzystów nagrodzono brawami.  

Władysław Grel

Chełm - Kościół pw. Andrzeja Apostoła 11.11 2012

Południowa msza święta miała bardzo uroczysty charakter. Z okazji 94 rocznicy Święta Niepodległości chórzyści z Kantatą dali okolicznościowy koncert z repertuarem pieśni patriotyczno-legionowych. Po każdej wykonanej pieśni chórzyści otrzymali gromkie brawa. Szczególnie entuzjastycznie przyjęto pieśń " Deszcz jesienny" brawami na stojąco.

      W ostatnią sobotę lata - 22 września 2012 r. chełmska "Kantata"wybrała się na autokarową wycieczkę na Polesie -krainę łąk, lasów łęgowych, kapryśnej meandrującej zakolami "dzikiej" rzeki Bug.Pomniki przyrody, zabytki sakralne:kościoły i cerkwie, pozostałości parków i dwory szlacheckie wprowadzają w pogodny, sielski pełen zadumy nastrój. Zwiedzamy park podworski w Hniszowie z jego licznymi pomnikami przyrody i wielowiekowym dębem "Bolkiem". Jedziemy do Kodnia.Po drodze podziwiamy cerkiew pw. Wniebowstąpienia NMP i Kościół pw. Jana Chrzciciela w Orchówku, włodawski rynek zw."czworobokiem". W Kodniu w kościele pw. św. Anny po wysłuchaniu historii Kościoła i cudownego obrazu Matki Bożej Kodeńskiej przez miejscowego księdza, Kantata śpiewem ubogaca mszę świętą dla pielgrzymów. Po jej zakończeniu ks. Proboszcz dziękuje imiennie kierownictwu chóru pp. Teresie i Jerzemu Dadasom oraz chórzystom, składa propozycję występu "Kantaty" w przyszłorocznych uroczystościach odpustowych w sierpniu. Pielgrzymi licznie zgromadzeni na mszy brawami nagradzają występ chórzystów. Przed obiadem zwiedzamy XVI wieczną kaplicę zamkową i kalwarię. Dalszym etapem wycieczki jest Romanów- murowany dwór wybudowany w 1801 r. przez Błażeja Malskiego dziadka Józefa Ignacego Kraszewskiego. Obecnie dwór pełni rolę muzeum wielkiego pisarza. Poznajemy historię dworu, gdzie przyszły powieściopisarz spędził dzieciństwo. Oglądamy liczne pamiątki po Nim oraz spacerujemy po pięknym parku. Na zakończenie wycieczki w drodze powrotnej do Chełma udajemy się nad Jezioro Białe na działkę organizatora wyjazdu niżej podpisanego na której przy ognisku i pieczonych kiełbaskach spędzamy miły wieczór.Pełni wrażeń -bogatsi duchowo wracamy do Chełma.

Władysław Grel

Galeria 

6 stycznia 2012 r.

Koncert kolęd w Lubartowie

Śpiewanie kolęd należy do najpiękniejszych zwyczajów bożonarodzeniowych. Tradycję tę podtrzymują chórzyści z Kantaty. W święto Trzech króli wyjechali do Lubartowa, aby tam w kościele pw. św. Anny dać koncert kolęd i pastorałek. Chórzyści śpiewali podczas dwóch mszy świętych.Szczególnie uroczysty i podniosły charakter miała suma na którą przybyli gorąco i serdecznie powitani przez proboszcza parafii ks. Andrzeja Majchrzaka zaproszeni księża z Jego Ekscelencją ks. Bp. dr Ryszardem Karpińskim na czele, parlamentarzyści i samorządowcy z Lubelszczyzny, poczty sztandarowe, chór Kantata i liczne grono wiernych.Głównym celebrantem mszy był Jego Ekscelencja Ks. Bp. Ryszard Karpiński, który wygłosił homilię i poświęcił sztandar NSZZ Rolników Indywidualnych Ziemi Lubartowskiej i tradycyjnie kredę, kadzidło i mirę. Na zakończenie mszy chórzyści z Kantaty zaśpiewali Ks. Biskupowi "Plurimos annos Plurimos".Gromkie brawa zebranych były podziekowaniem za występ Kantaty.                          
                                                     
Władysław Grel

24 grudnia 2011 r.

Pasterka 2011 w Podgórzu

Kantata na pasterce w Podgórzu

      Do Podgórza małej wioski malowniczo położonej na stoku Pagóra Janowskiego na Pagórach Chełmskich z koncertem kolęd i pastorałek udała się na pasterkę chełmska Kantata.
      W kościele pw. Chrystusa Pana Zbawiciela zebrało się wielu wiernych z Podgórza i okolic. Proboszcz parafii ks. Marek Żyszkiewicz w ciepłych słowach powitał chórzystów. Na stopniach prezbiterium po dawnej XIII - wiecznej kaplicy Kantata dała krótki koncert kolęd i pastorałek, a podczas pasterki na chórze muzycznym śpiewała stałe części mszy po łacinie i kolędy. Po zakończonej mszy delegacja parafian złożyła na ręce dyrygentki chóru p. Teresy Dadas wiązankę czerwonych róż i życzenia dalszych sukcesów.

Władysław Grel

13 listopada 2011 r.

5-lecie chóru Kantata 13.11.2011 r.
 

Jubileusz 5-lecia istnienia chóru

     Chór Kantata działający przy Parafii Chrystusa Odkupiciela w Chełmie obchodził Jubileusz 5-lecia istnienia. Z tej okazji w Kościele pw. Chrystusa Odkupiciela o godz. 10.00 dnia 13 listopada została odprawiona msza św. w intencji chórzystów, którą celebrował m. inn. proboszcz parafii ks. kanonik Grzegorz Szymański. Homilię poświęconą chórowi wygłosił zaprzyjaźniony ksiądz Marcin Grzesiak z Parafii św. Anny w Lubartowie pochodzący z naszej parafii. Liturgię oprawił muzycznie chór śpiewając stałe części mszy w języku łacińskim. Doktor Eugeniusz Wilkowski swoim krótkim przemówieniem wprowadził do wysłuchania koncertu z okazji 93 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Ze względu na ograniczony czas chór wykonał 8 pieśni patriotycznych i legionowych otrzymując po każdym z nich gorące owacje. Gośćmi zaproszonymi, którzy czynnie uczestniczą w działalności chóru wspierając go duchowo i materialnie ( m.in. użyczając autokaru na koncerty do sanktuariów) byli:
- przedstawiciel Urzędu Miejskiego dyrektor Wydziału Kultury i Sportu pani Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk
- przedstawiciel Starostwa Chełmskiego pan Tadeusz Górski - wójt gminy Rejowiec
- delegacja zaprzyjaźnionego chóru Hejnał w Chełmie
      Wygłosili oni ciepłe słowa uznania wręczając piękne wiązanki kwiatów i listy gratulacyjne. Wszyscy podkreślali społeczną pracę dyrygentów, chórzystów i wysoki poziom artystyczny chóru.
      Na zakończenie chór odśpiewał 3-krotnie dla wszystkich słuchaczy tradycyjne Plurimos Annos. Po koncercie chórzyści i zaproszeni goście uczestniczyli w skromnym poczęstunku, gdzie wyrazom uznania i gratulacjom dla dyrygentów i chórzystów nie było końca.
       Wielki wkład w organizację uroczystości wnieśli członkowie chóru Władysław Grel wraz z małżonką Aliną.
      Radio Bon-Ton w dniu poprzedzającym obchody jak i po nich relacjonowało przebieg uroczystości. Nowy Tydzień z dnia 14 listopada 2011 roku umieścił obszerny i bardzo ciepły artykuł na temat naszego chóru : Ciekawe pasje ciekawych ludzi pt. Zakochani w muzyce.

Teresa i Jerzy Dadas

„KANTATA” Z KOLĘDAMI W KLESZTOWIE

Z wyjazdowym koncertem kolęd i pastorałek udała się 10 stycznia 2010 roku chełmska „Kantata” do Klesztowa w gminie Żmudź na zaproszenie miejscowego proboszcza, ks. Zbigniewa Szumiło, który kilkanaście lat temu sprawował posługę również w naszej parafii. Wieś ta w dokumentach źródłowych wzmiankowana jest już w 1423 r. Lata swojej świetności miała w XVIII i XIX w. kiedy to jej właścicielami byli Węgleńscy. Istniał wtedy murowany dwór, ogród włoski z figarnią i park krajobrazowy.

                Dzisiaj niemymi świadkami dawnych dni pomnikowe akacje i kasztanowce oraz kościół p.w. Wniebowzięcia NMP. Ta piękna świątynia ufundowana przez Antoniego Węgleńskiego w 1772 r. była początkowo kaplicą dworską, później służyła unitom, obecnie katolikom. Barokowa architektura wnętrza spotęgowana efektami świetlnymi witraży i malowideł ściennych sprawia wrażenie ruchu.

                „Kantata” śpiewa. Kolędy i pastorałki brzmią uroczyście, płyną, falowaniem wypełniają przestrzeń kościoła. Liczne grono wiernych w zadumie słucha często już zapomnianych pastorałek i kolęd. Podziękowaniem za koncert były gorące brawa. Jeszcze tylko gorąca herbatka na plebanii i powrót do Chełma.

Władysław Grel

Galeria

„KANTATA” NA PROMOCJI KSIĄŻKI „ANIOŁ DWÓCH SKRZYDEŁ” 

W dniu 20 grudnia 2009 r. w Galerii Atelier w Chełmie miała miejsce prezentacja nowej książki autorstwa znanego chełmskiego poety Krzysztofa Kołtuna pt Anioł dwóch skrzydeł. Zbiorek poezji jest już 20 dziełem w jego twórczości. Wiersze sławią uroki Krzemieńca- miejsca urodzin i młodości Juliusza Słowackiego, któremu w kulturze poświęcony jest rok 2009. Na spotkanie został zaproszony chór „Kantata”. Chórzyści uświetnili wieczór repertuarem pieśni patriotycznych i ludowych.

                                                                                              Krzysztof Łopuszyński

Listopadowe koncerty "Kantaty"

RAKOŁUPY 29 LISTOPADA 2009 R.

     Listopadowe koncerty chór „Kantata” zakończył w Rakołupach. Ta wieś położona na obszarze Działów Grabowieckich słynęła z pięknej rezydencji pałacowej hr. Jana Poletyły. Dziś trudno doszukać się choćby resztek tej wspaniałej budowli. Od kilku lat dominantą w krajobrazie jest bryła kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela. Spiżowy dzwon ufundowany przez rodaka z Kanady wzywa wiernych na modlitwę.

     Na schodach przed kościołem wita chórzystów miejscowy proboszcz, ks. Andrzej Walencik, przed laty wikariusz i rezydent naszej parafii.

     Mały, skromny w wystroju kościół powoli wypełnia się wiernymi. W wieńcu przed ołtarzem pali się pierwsza świeca. To znak, że rozpoczął się Adwent- czas wyciszenia i radosnego oczekiwania na przyjście Pana. „Kantata” śpiewem ubogaca mszę św. Po jej zakończeniu wszyscy wierni pozostają w kościele by wysłuchać pieśni religijnych i patriotycznych. Koncert zakończyły życzenia imieninowe od chórzystów dla ks. Andrzeja oraz pieśń „Plurimos annos”- „Najdłuższych lat”.

                                                                                              Władysław Grel

Galeria

TRIDUUM CECYLIAŃSKIE 20-22 LISTOPADA 2009 R. 

     Po raz szósty chełmskie chóry, schole, zespoły muzyczne oddały hołd św. Cecylii- patronce muzyki kościelnej. W ramach Triduum Cecyliańskiego „Kantata” śpiewała w dniu 21 listopada 2009 r. w kościele p.w. Rozesłania Apostołów w Chełmie zaś następnego dnia w chełmskim kościele franciszkanów.

                                                                                              Władysław Grel

Galeria

LUBARTÓW- 15.11.2009 r.

W niedzielę 15 listopada do XVIII wiecznego barokowego kościoła pw. św. Anny w Lubartowie przybyli chórzyści z chełmskiej ,,Kantaty'' zaproszeni przez miejscowego proboszcza ks. Andrzeja Majchrzaka i ks. Marcina Grzesiaka  pochodzącego z naszej parafii.                          

Wspaniała akustyka ośmiobocznej nawy środkowej Lubartowskiej Fary bogatej w filary i witraże świetnie harmonizowała ze śpiewem chórzystów. Podczas dwóch mszy św.  i po ich zakończeniu dano koncert pieśni religijno-patriotycznych. Celebrantem jednej mszy św. był nasz proboszcz- ks. Grzegorz  Szymański, który przez kilka lat posługiwał w lubartowskiej bazylice.               

Występ ,, Kantaty'' przyjęto z entuzjazmem. Chórzyści zostali zaproszeni na przyjazd w okresie bożonarodzeniowym z programem kolęd i pastorałek.

Władysław Grel

Galeria

REJOWIEC FABRYCZNY- 11.11.2009 r.

     Chełmski chór ,,Kantata'' prowadzony przez Teresę i Jerzego Dadasów wziął udział w uroczystościach związanych z 91 rocznicą odzyskania niepodległości. Chórzyści zostali zaproszenie do Rejowca Fabrycznego przez burmistrza Stanisława Bodysa .       

     W deszczowy, jesienny poranek do kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na  uroczystą mszę św. licznie przybyli mieszkańcy miasta i okolic. Przed rozpoczęciem mszy św. „Kantata'' wystąpiła z nowym programem pieśni religijno-patriotycznych. Msza św. celebrowana przez proboszcza ks. Fryderyka Gorajczyka ubogacona śpiewem chórzystów pozostawiła miłe wrażenie na zebranych, wśród których byli kombatanci II wojny światowej, działacze społeczni, młodzież.        

     Po zakończonej mszy św. wszyscy udali się pod Pomnik gdzie złożono kwiaty i w asyście pocztów sztandarowych oddano hołd poległym za Ojczyznę. W godzinach popołudniowych w Miejskim Domu Kultury mieszczącym się w dawnym dworku Morawskich odbyło się spotkanie kombatantów z działaczami samorządowymi. W czasie spotkania z uwagą wysłuchano pieśni patriotyczno-legionowych oraz ludowych. Chórzyści otrzymali gromkie brawa i podziękowania od władz miasta. Ciepło dworkowego kominka, słodki poczęstunek, wspomnienia kombatantów, wspólne śpiewy, wytworzyły miłą atmosferę spotkania.    

Władysław Grel

Galeria

KANTATA NA UROCZYSTOŚCIACH Z OKAZJI 440 ROCZNICY ŚMIERCI MIKOŁAJA REJA

     W dniu 5 września 2009 r. w Rejowcu miały miejsce uroczystości poświęcone 440 rocznicy śmierci Mikołaja Reja. Z tej okazji chór „Kantata” z parafii p.w. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie został zaproszony przez włodarza Rejowca na konferencję popularnonaukową. Do Domu Kultury w Rejowcu przybyli historycy UMCS z Lublina: prof. dr hab. Wiesław Śladkowski, dr Janusz Ternes, dr Marian Janusz Kawałko, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Kuratorium Oświaty w Lublinie, władze i społeczeństwo Rejowca i Rejowca Fabrycznego a także potomek Mikołaja Reja w linii prostej „po mieczu” – Antoni Rej.

     Uroczystości rozpoczęły się od występu młodzieży z Zespołu Szkół Publicznych w Rejowcu. Następnie zaprezentował się chór „Kantata”. W programie koncertu znalazły się pieśni o tematyce historyczno-patriotycznej oraz wiązanka pieśni ludowych. Chórzystom podziękowano gromkimi brawami. Głównym punktem uroczystości była prezentacja pracy doktorskiej dr Mariana Kawałko pt „Rejowiec, jego okolice i właściciele”. Władze samorządowe Rejowca z okazji uroczystości uhonorowały statuetkami Mikołaja Reja: seniora rodu Antoniego Reja, dr Mariana Kawałko oraz dyrygentkę chóru „Kantata” Teresę Dadas. Ponadto chór „Kantata” otrzymał dyplom gratulacyjny od władz Rejowca.

 

                                                                                              Władysław Grel

Zjazd sióstr Benedyktynek Misjonarek

     W dniu 1 maja 2009 r. w parafii Narodzenia NMP na Górce miał miejsce zjazd sióstr Benedyktynek Misjonarek. Na zaproszenie ks. Kazimierza Bownika w Sali Różańcowej przy bazylice wystąpił chór Kantata z repertuarem pieśni religijnych, patriotycznych i ludowych.

Galeria

Występ w Rakołupach

     Występ chóru Kantata, który miał miejsce w dniu 25 stycznia 2009 r. w Rakołupach. Do Rakołup zaprosił nas ks. Andrzej Walencik  - miejscowy proboszcz i były wikariusz naszej parafii. Chór zaprezentował program kolęd.

Galeria

"Kantata" z kolędą i pastorałką w Rejowcu

 

     Tradycyjnie już w okresie bożonarodzeniowym przed cudownym XVII-wiecznym owalnym obrazem Matki Boskiej Rejowieckiej w kościele św. Jozafata B. i M. w Rejowcu wystąpił chór „Kantata” działający przy kościele pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie pod kierunkiem Teresy i Jerzego Dadasów. Niska temperatura styczniowego niedzielnego poranka nie odstraszyła mieszkańców Rejowca do wzięcia udziału we mszy św. I wysłuchania chóralnego śpiewu. Dnia 4 stycznia 2009 r. chórzyści swój występ rozpoczęli XVII wieczną kolędą „Przybieżeli do Betlejem”. Świetna akustyka, wystrój neogotyckiego kościoła, śpiew, ubogaciły liturgię.

    Po mszy św. „Kantata” dała jeszcze krótki koncert kolęd i starych pastorałek. Duże wrażenie na zebranych zrobiły kolęda „Bracie patrzcie jeno” oraz pastorałka „Hola, hola, pasterze z pola”. Występ chóru nagrodzono gromkimi brawami. Chórzystom dziękowali miejscowi księża, zaś przewodniczący rejowieckiej gminy Antoni Bukraba na ręce dyrygentki Teresy Dadas złożył list gratulacyjny. Dalszych wspaniałych sukcesów życzył „Kantacie” wójt gminy Tadeusz Górski, który zaprosił chórzystów na mające odbyć się w tym roku w Rejowcu uroczystości związane z 440 rocznicą śmierci Mikołaja Reja oraz 100-leciem miejscowej straży pożarnej.

 

Władysław Grel